maandag 17 juli 2017

Voordelen van vluchtelingen DEEL EEN

De komst van vluchtelingen en asielzoekers naar Europa, en in ons geval naar Nederland, is gunstig, voordelig en bovenal zeer lucratief. Waarom en hoe?
Ik zal elke keer een begunstigde groep onder de loep nemen.

Vandaag deel  één:

Vrijwillige hulpverleners:
Het woord vrijwillig – uit vrije wil en niet gedwongen- staat vooral voor niet betaald werk. Dus wat is het voordeel van de komst van de vluchtelingen en asielzoekers voor de duizenden mensen die zich ‘belangeloos’ inzetten voor deze kwetsbare groep?
We vergissen ons wanneer we het woord belangeloos koppelen aan vrijwilligerswerk. Er bestaat namelijk geen belangeloos werk in de wereld. Ook vrijwilligerswerk niet. Wie denkt dat vrijwilligerswerk eenrichtingsverkeer is, zit er naast. De één doet het uit geloofsovertuiging, de ander uit liefde voor de medemens, de derde om de eenzaamheid te ontvluchten of zijn tijd te vullen tussen twee banen. En iedereen doet het om er bij te horen. Iedereen doet het om een goed gevoel over zichzelf te krijgen.  Vrijwilligerswerk is daarom niet belangeloos en zeker voordelig voor onze maatschappij.

Vrijwillig zorgen voor vluchtelingen, hen steunen, troosten, vermaken, wegwijs maken of de taal leren, zorgt voor saamhorigheid tussen mensen, verbindt de verschillende lagen van de maatschappij aan elkaar, versterkt de sociale cohesie en verrijkt onze kennis over andere landen en culturen. En niet te vergeten de vreugde die zulke steun met zich meebrengt. De vreugde die ontstaat door talloze initiatieven als koken en eten met vluchtelingen, zingen en dansen met vluchtelingen, kastanjes poffen met vluchtelingen, varen met vluchtelingen, origami maken met vluchtelingen, picknicken met vluchtelingen,  kunst maken met vluchtelingen enzovoort. Vrijwilligerswerk draait naar mijn idee voornamelijk om het ‘goed gevoel’ dat ons allen voortdrijft en ons leven extra zin geeft.
Stel je voor dat we de deuren dichtgooien, de grenzen sluiten en geen vluchtelingen meer binnen laten? Stel je het eens voor! Hoe gaan we om met onze extra tijd? Met het gebrek aan goed gevoel over onszelf? Hoe ontvluchten we de eenzaamheid? Hoe kunnen we er dan bijhoren?
Wat gaan we doen?

zaterdag 1 juli 2017

Na twee zonen en 8 uur pijn


Vandaag gaat de deur ’s ochtends open
de dageraad zuigt langzaam aan het licht  
vandaag ruikt bloed niet naar de dood

je bent onderweg
het is zomer, maar de ochtendkoelte
....
foto: Midori Yamada