woensdag 28 september 2011

donderdag 15 september 2011

We zijn er bijna/ We're almost there

For English below: Besten,

1001 Production House heeft met een zeer klein budget, geschonken door genereuze donateurs, zijn eerste productie kunnen starten. Inmiddels is de documentaire ‘A,B,C,…’ opgenomen en gemonteerd. We zitten nu in Postproductie fase en hebben uw ondersteuning hard nodig.

Uw donaties, hoe klein ook, zijn van harte welkom. Daarmee kunnen we ‘A,B,C,…’ afmaken en naar filmfestivals opsturen. Uw steun blijft niet ongemerkt. Uw naam wordt onder andere vermeld op de aftiteling van de film, onze website en later in onze jaarboek.

Neem een kijkje op onze web site: www.1001productionhouse.com  en support ons als u interesse heeft voor ons werk. (het rekeningnummer 9347997 ten name van Nafiss Nia en onder vermelding van 1001PH/ABC)
 [ IBAN: NL76INGB0009347997  BIC: INGBNL2A]

Ongeacht hoeveel u bijdraagt​​, we zijn dankbaar voor uw steun.

Hartelijks,

Nafiss Nia
(en de team van 1001 Production House)Dears,

1001 Production House has started its first production with a very small budget, donated by generous donors. In the meantime the documentary 'A, B, C, ... " is recorded and edited. We are now in post production phase and need your support desperately.

Your contribution, however small, is more than welcome. This allows us to complete  A, B, C, ... ' and send it to the film festivals. Your support will not remain unnoticed. Among other things, your name will be listed in the credits of the film, our web site and later in our yearbook.

Please take a look at our web site: www.1001productionhouse.com  and help us  if you are interested in what we are doing: (Account number 9347997 under the name of Nafiss Nia & stating 1001PH/ABC)
[IBAN: NL76INGB0009347997  BIC: INGBNL2A] 

Regardless of how much you contribute, we are grateful for your support.


Warm regards,

Nafiss Nia
(and the team of 1001 production House) 

-- 

1001 Production House
Wibautstraat 150-2
1091 GR Amsterdam
T: 0031 (0)6 241 50 296