zondag 11 oktober 2009

600 jaar betrekkingen tussen Iran&Nederland

19 november RMO Leiden - boekpresentatie
"Iran and the Netherlands. Interwoven through the Ages"


Op 19 november as. is het zover. Dan wordt in het Rijksmuseum voor Oudheden in Leiden het boek gepresenteerd, waarschijnlijk rond 15.30 uur.De presentatie gaat gepaard met enkele korte voordrachten uit het boek. Vanzelfsprekend is er voor alle auteurs 1 exemplaar beschikbaar.

zaterdag 10 oktober 2009

Kunstvaarroute 2009

Gestuurd door Krijnie Beyen:


Aan allen die zich voor de Kunstvaarroute 2009 hebben ingezet.

Dames en heren,

De Kunstvaarroute 2009 is zijn laatste maand ingegaan. De laatste tocht is op 31 oktober, een week later worden alle kunstobjecten gedemonteerd.

Dat slot willen wij vieren met alle betrokkenen: kunstenaars, sponsors, gemeente, schippers, gidsen van de Waterlijn, plekeigenaren, bestuur en werkgroepen van de KunstKijkRoute en leden van vertelkring EVA.

Graag nodigen wij u uit op zondag 1 november van 16.00 tot 18.00 uur in de Observant, Stadhuisplein Amersfoort.

Wij hebben in samenwerking met de Stichting ArteGanza een gevarieerd programma opgesteld met o.a. live muziek van De Rotte Herders, voordracht van gedichten rondom de Schoonheid van het verschil en swingende Arabische muziek van de Souad Amhai & band met Kashkoul Arabi een Arabisch boektet aan liederen.Dit alles aangekleed met een drankje en exotisch hapje.

Tot ziens in de Observant!werkgroep Kunstvaarroute

PS wilt u voor 10 oktober a.s. laten weten of u van de partij bent?

Bedankt.

dinsdag 6 oktober 2009

Angelina Jolie

Bush & Obama were sitting in a bar. A Guy approaches and inquires, " What are you guys up to? "
Bush: " We are planning for World War III."
Guy: " Really, what's going to happen?"
Bush:" Well, this time we are going to kill 140 Million Muslims and Angelina Jolie..!"
Guy: "Angelina jolie? Why,Angelina Jolie?"
Bush Turns To Obama and says: " See! I told you, no one would worry about 140 Million Muslims!!!!!!!!!'