zondag 13 februari 2011

Je GROENSalaam!
Salaam mijn broers mijn zusters
Salaam meisjes en jongens

Salaam je woord je blik je zucht
je stap je ren je vlucht
je berg je grond je lucht

Salaam je roep je kreet je groet

Salaam je traan je zweet je bloed
je geur je licht je gloed
je zee je eb je vloed

Salaam je roep je kreet je groet

Salaam je vuist je woede je handen in de boei
je pijn je leed je lichaam zonder bloei
je moeder je vader je faam in de groei

Salaam je roep je kreet je groet

Salaam je naam je pracht je kleur
je wit je rood je groen
Salaam je groen Salaam je groen


Geen opmerkingen: